دانشگاه هلسینکی

Finland, Helsinki

سفر تحصیلی به هلسینکی فنلاند