نمایشگاه بین‌المللی پاریس در سال ۱۹۳۷

"گرنیکا" Guernica نقاشی پابلو پیکاسو

تابلوی نقاشی گرنیکا