معماری، هنرطراحی، را در شرایط معاصر محیط ساخته شده را بررسی می کند و طیف وسیعی از پروژه های نوآورانه و مواد متنوع و فرم های غیر متعارف به کار رفته در ساخت آنها را به نمایش می گذارد. از خانه‌های محقر گرفته تا بلندترین آسمان‌خراش‌ها، ما اخبار فوری، پروژه های ویژه، و مصاحبه‌هایی با معماران به نام این حوزه منتشر می‌کنیم. در همین حال، مشارکت‌هایی که مستقیماً توسط مخاطبان جهانی و خوانندگان ما ارسال می‌شوند، برداشتی فرهنگی منحصر به فرد از صحنه معماری جهان ارائه می‌دهند.

شبستان مسجد وکیل، شیراز، ایران

مسجد وکیل، شیراز، ایران