خبرنامه AADZIGN

AADZIGN Daily  هر روز ارسال می شود و حاوی آخرین خبرها در معماری، هنر طراحی است.

AADZIGN Weekly هفتگی روز ارسال می شود یک خبرنامه تنظیم شده است که هر پنجشنبه ارسال می شود و حاوی نکات برجسته معماری، هنر طراحی است.

مشترکین هفتگی معماری، هنرطراحی همچنین به‌روزرسانی‌های درباره رویدادها، مسابقات و اخبار فوری دریافت خواهند کرد.

ما فقط از آدرس ایمیل شما برای ارسال خبرنامه هایی که درخواست کرده اید استفاده می کنیم. ما هرگز اطلاعات شما را بدون رضایت شما در اختیار دیگران قرار نمی دهیم. می توانید در هر زمان با کلیک بر روی پیوند لغو اشتراک در پایین هر ایمیل، یا با ایمیل زدن به ما در Info@aadzign.com، اشتراک خود را لغو کنید.

برای جزئیات بیشتر، لطفا به اطلاعیه حریم خصوصی ما مراجعه کنید.

خبرنامه
ارسال