معماری بازی با فرم و فضاست

به مناسبت  بزرگداشت روز معمار هومن تیموری صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول وب‌سایت و فصلنامه معماری، هنرطراحی AADZIGN در واقع معمار، مانند همه افراد دیگر، تخیلاتی دارد ولی با این تفاوت که می‌تواند…