ارسال پروژه

ارسال پروژه

ما پروژه ها را از طریق وبسایت، کانال و شبکه های اجتمای انگلیسی و پارسی منتشر می کنیم، وبسایت وکامال شبکه های اجتماعی معماری ما دامنه جهانی دارد. تیم تحریریه ما با روش های مختلف در سراسر جهان کار می کند تا بهترین پروژه های معماری را در اسرع وقت ارائه دهد.

بنابراین، بازخورد پروژه برای ما حیاتی است. اگر می‌خواهید آن پروژه عالی را که به تازگی تکمیل کرده‌اید یا پروژه‌ای در آینده ارسال کنید، با ارسال یک پروژه عالی با خوانندگان ما به اشتراک بگذارید، یک پیام برای ما بفرستید و یا به ما پیشنهادی بدهید، لطفاً با استفاده از این فرم تماس بگیرید.

 الزامات ارسال پروژه:

پس از دانلود پوشه، اطلاعات دقیقی در مورد الزامات ما برای انتشار پیدا خواهید کرد. همچنین میتوانید پروژه های دانشجویی، دفاتر معماری خصوصی و شرکتی و… برای ما ارسال کنید. برای این کار لینک اسناد را در Dropbox یا Google Drive بارگذاری کنید و لینک را در کادر روبه رو قرار دهید.

این روند بررسی را بسیار کارآمدتر می کند و به ما امکان می دهد در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. لطفاً توجه داشته باشید که فقط موارد ارسالی که شرایط لازم را داشته باشند بررسی خواهند شد.

ارسال پروژه

ارسال کتاب و مقاله

ما مقاله را از طریق کانال های انگلیسی و فارسی منتشر می کنیم، شبکه معماری ما دامنه جهانی دارد. تیم تحریریه ما با روش های مختلف در سراسر جهان کار می کند تا بهترین مقاله معماری را در اسرع وقت ارائه دهد

بنابراین، بازخورد برای ما حیاتی است. اگر می‌خواهید آن مقاله عالی را که به‌تازگی تکمیل کرده‌اید یا مقاله‌ای در آینده ارسال کنید ، یک مطلب عالی را با خوانندگان ما به اشتراک بگذارید، یک مشکل را گزارش کنید یا به ما پیشنهادی بدهید، لطفاً با استفاده از این فرم تماس بگیرید.

لطفا قبل از ارسال مقاله خود را با قالب استاندارد مجله مطابقت دهید (فرمت نمونه). فرم کپی رایت مقاله را تکمیل کنید.

درباره نحوه نوشتن مقاله، ارسال و دریافت مقاله در معماری، هنرطراحی پس از دانلود فایل، اطلاعات دقیقی در مورد الزامات ما برای انتشار پیدا خواهید کرد.

این روند بررسی را بسیار کارآمدتر می کند و به ما امکان می دهد در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. لطفاً توجه داشته باشید که فقط موارد ارسالی که شرایط لازم را داشته باشند بررسی خواهند شد.

شرایط ارسال مقاله:

پس از دانلود پوشه زیر، اطلاعات دقیقی در مورد الزامات ما برای انتشار پیدا خواهید کرد. همه اسناد را در Dropbox یا Google Drive بارگذاری کنید و پیوند را در انتهای فرم قرار دهید.

ارسال کتاب و مقاله