هنر در معماری، هنرطراحی، رویدادها و جنبش‌های هنری و نمایشگاه‌های معاصری را که در سرتاسر جهان برگزار می‌شود بررسی می‌کند و خلاقیت را در همه اشکال آن به نمایش می‌گذارد. از هنرمندانی که روی بوم نقاشی کار می‌کنند تا کسانی که صنایع دستی کار می‌کنند، ما اخبار فوری، ویژگی‌های عمیق و مصاحبه‌هایی را با هنرمندان نوظهور و مطرح این حوزه را پوشش می‌دهیم. در همین حال، مشارکت‌هایی که مستقیماً توسط مخاطبین جهانی خوانندگان ما ارسال می‌شوند، برداشتی فرهنگی منحصربفرد از دستاوردهای هنری در بخش‌های مختلف جهان ارائه می‌دهند.

جناس موزه‌ای، مریم عابدی

هنر دیجیتال

هنر دیجیتال چیست؟