تکنولوژی

فناوری و دست آوردهای علمی در معماری، هنرطراحی، به بررسی پیشرفت‌های پیشرو در سراسر جهان می‌پردازد و ترکیبی از پروژه‌های نوآورانه و پیشگامانه را به نمایش می‌گذارد .از چاپ سه بعدی گرفته تا آخرین پیشرفت‌ها در مهندسی خودرو و فناوری فضایی، ما اخبار فوری، پروژه های ویژه و مصاحبه‌ها با مبتکران پیشرو در این زمینه را پوشش می‌دهیم .در همین حال، مشارکت‌هایی که مستقیماً توسط مخاطبان جهانی خوانندگان ما ارسال می‌شوند، برداشتی فرهنگی منحصر به فرد از فناوری در بخش‌های مختلف جهان ارائه می‌کنند.

با کیف شارژ GoPlug دیگر نگران شارژ تلفن همراه و تبلت نباشید

با کیف شارژ GoPlug دیگر نگران شارژ تلفن همراه و تبلت نباشید