عکاسی

عکاسی معماری در معماری، هنرطراحی  رویدادها و حرکات هنری و نمایشگاه‌های معاصری را که در سرتاسر جهان برگزار می‌شود بررسی می‌کند و خلاقیت را در همه اشکال آن به نمایش می‌گذارد. شما می توانید عکس های معماری گرفته شده توسط خود را برای ما ارسال کنید. در صورت تایید ما، آن عکس های ارسالی را با نام شما در وب سایت معماری، هنرطراحی  به اشتراک خواهیم گذاشت. برای شما و عکس های گرفته شده از بناهای معماری ارزش قائل هستیم و منتظر ارسال عکس های ناب شما هستیم. در همین حال، مشارکت‌هایی که مستقیماً توسط مخاطبان جهانی ما ارسال می‌شود، برداشتی فرهنگی منحصربفرد از دستاوردهای معماری در بخش‌های مختلف جهان ارائه می‌کند.

شبستان مسجد وکیل، شیراز، ایران

مسجد وکیل، شیراز، ایران