معماران

در معماری، هنرطراحی رویدادها و جنبش های معماران و نمایشگاه های معماران معاصری را که در سراسر جهان برگزار می شود بررسی می کنند و خلاقیت را در همه اشکال آن به نمایش می گذارند. از معمارانی که روی پروژه کار می‌کنند تا کسانی که در استودیو و دفتر کار می‌کنند، ما اخبار فوری، پروژه های ویژه و مصاحبه‌هایی را با معماران نوظهور و تثبیت‌ شده در این زمینه پوشش می‌دهیم. در همین حال، مشارکت‌هایی که مستقیماً توسط مخاطبان جهانی ما ارسال می‌شود، برداشت فرهنگی منحصربفردی از دستاوردهای معماری در بخش‌های مختلف جهان ارائه می‌کند.

حسام عشقی صنعتی

حسام عشقی صنعتی

محيا صادقي‌پور

محیا صادقی‌پور