گفتگوها

گفتگوهای  معماری، هنرطراحی  با معماران، هنرمندان، طراحان، متصدیان و مبتکران برتر جهان. مکالمات تخصصی ما را مشاهده کنید که در ذهن و فرآیندهای خلاقانه پیشروان این این حوزه بررسی می شود و مصاحبه های ویدیویی ما را از دست ندهید: میتوانید از طریق آرشیو شبکه های اجتماعی  در Vimeo , Youtube مشاهده کنید.

10 مورد از بهترین سخنرانی‌های TED برای معماران و طراحان