دپارتمان

فصلنامه شماره 3 معماری، هنرطراحی. بهار1403

مجله آنلاین معماری، هنر طراحی

فصلنامه آنلاین معماری، هنرطراحی

مجله آنلاین معماری، هنرطراحی

فصلنامه معماری، هنرطراحی

فصلنامه آنلاین معماری، هنرطراحی

تندیس طراحی شده «ماهی Fish » یا پیکس المپیک Peix Olímpic اثر فرانک گری در بارسلوناِ، اسپانیا

معماری پارامتریک چیست؟

کتاب سازه‌های پوسته‌ای برای معماری: فرم‌یابی و بهینه‌سازی.

کتاب سازه‌های پوسته‌ای برای معماران: فرم‌یابی و بهینه‌سازی