مقاله ها

تندیس طراحی شده «ماهی Fish » یا پیکس المپیک Peix Olímpic اثر فرانک گری در بارسلوناِ، اسپانیا

معماری پارامتریک چیست؟