پریتزکر

برندگان و اعضای جایزه پریتزکر

‎جایزه معماری پریتزکر – The Pritzker Architecture Prize